IČO: 52572064

IČ DPH: SK2121075187

 

Zámočnícke výrobky

Zámočnícke výrobky

Oceľ sa v súčasnej dobe vo veľkej miere začína uplatňovať nielen v rôznych odvetviach priemyslu ale aj v domácnostiach. Preto sa v nemalej miere zaoberáme aj rôznymi zámočníckými výrobkami. Podľa Vašich požiadaviek Vám navrhneme, vyrobíme a namontujeme schodiská, zábradlia, prístrešky, pergole, zastrešenia, poklopy, brány, ploty či už z nerezového materiálu, alebo čiernej ocele (valcovaný materiál, pororošty, ťahokov, dierované plechy). Taktiež na zákazku robíme strihanie, vŕtanie, ohýbanie, vysekávanie.