Kontakt

Fakturačná adresa:  

Kovomontáže. s. r. o.

Šoltésovej 1995

911 01  Trenčín          

 

Prevádzka:

Kovomontáže, s. r. o.

strojárska výroba stupava

Cementárenská 15

900 31  Stupava

 

 


Ing. Igor Januška 
prípravár/konateľ
0918 115 247 kovomontaze@kovomontaze.sk
Emília Brúderová
ekonomický úsek   
02 602 52 240 milka.bruderova@kovomontaze.sk
Jozef Kobularčík
konštruktér
02 602 52 616  jozef.kobularcik@kovomontaze.sk