IČO: 52572064

IČ DPH: SK2121075187

 

Informácie o nás

Firma KOVOMONTÁŽE s.r.o. začala svoju samostatnú činnost v oblasti zámočníckej a strojárskej výroby od septembra 2001. Prebrala tak činnost po firme Cevaservis a.s.,ktorá mala dlhoročnú tradíciu v oblasti strojárskej výroby. Činnost v strojárenskej oblasti sa postupne vyvíjala od servisných a opravárenských služieb pre cementárske podniky po celom Slovensku. Postupne začala so zabezpečovaním výroby hlavne v oblasti strojných mechanizmov dopravných ciest i pre ostatné podniky na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým do Nemecka a Rakúska. Kovomontáže s.r.o. má 20 výrobných pracovníkov a v súcastnosti zabezpečuje výrobnú cinnost a montážne práce s vlastnými montážnymi mechnizmami t.j. pracovné plošiny, autožeriav 16 t a dopravné prostriedky na prepravu výrobených ocelových konštrukcií. Prevádza kompletné montážne práce po zabezpečení stavebných úprav.